Oswajamy BIM...

Innowacja

Potrzebujesz tylko trzech minut żeby obejrzeć poniższą prezentację,
a być może dzięki niej oszczędzisz dużo czasu i pieniędzy...

Krótka definicja BIM?

 • 1
  Zrealizowanie procesu inwestycyjnego w symulacji komputerowej
 • 2
  Analiza uzyskanych rezultatów
 • 3
  Podjęcie większości istotnych decyzji na podstawie wyników symulacji
 • 4
  Rozpoczęcie rzeczywistego procesu inwestycyjnego

Misja

 Wokół BIM czyli Building Information Model (lub Modeling) przez ostatnie lata narosło wiele mitów i legend. Wiele z tych legend to efekt świadomych lub nieświadomych działań zarówno zwolenników jak i przeciwników BIM.

  Chcielibyśmy rozwiać te mity i sprawić, że BIM stanie się prawdziwym narzędziem dla lepszej przyszłości. Bo dobrze wdrożony, pozwala zaoszczędzić wiele pieniędzy inwestorom, przywraca radość projektowania inżynierom, zwiększa efektywność budowy, obniża koszty eksploatacji a nam wszystkim poprawia komfort życia.

  Najlepszym podsumowaniem efektów wdrożenia BIM w jednej z firm projektowych niech będzie komentarz projektantów:

"Dzięki BIM'owi zaczęliśmy ze sobą rozmawiać..."

Kim jesteśmy

 Nazywam się Dariusz Kasznia. Jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej (budownictwo) i Akademii Górniczo-Hutniczej (informatyka). Swoją karierę zawodową związałem z branżą „informatyka dla budownictwa”. Uczestniczyłem w wielu wdrożeniach z zakresu zintegrowanego projektowania i BIM. BIMIND to miejsce, w którym udało mi się zogniskować wiedzę i doświadczenie ekspertów BIM pracujących w Polsce i Wielkiej Brytanii.

  Obecnie wspieram Zamawiającego (zarówno publicznego jak i prywatnego) w przygotowaniu i realizacji inwestycji zgodnie z metodologią BIM. Jestem ekspertem w zakresie przygotowania wymagań BIM Zamawiającego („Employer’s Information Requirements”) oraz zapisów prawnych związanych z wymogami BIM.

 Przygotowałem EIR m.in. dla konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie. Kieruję Zespołem Ekspertów BIM wspierających m.in. GDDKiA w realizacji pilotażowego projektu z zastosowaniem metodologii BIM. Nasi Klienci to m.in.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Izba Inżynierów Budownictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

  Jestem wykładowcą i koordynuję pierwsze w Polsce studia podyplomowe BIM kierowane do przedstawicieli Zamawiającego: „BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi” (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu).

  W oparciu o swoje doświadczenia opracowałem program podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie BIM dla absolwentów i studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Białostockiej, który jest realizowany od 2017 roku.

  Pełnię funkcję prezesa zarządu fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM. Jestem członkiem prezydium Komitetu BIM PZITB oraz ekspertem BIM Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Współpracuję z wieloma najlepszymi specjalistami zajmującymi się BIM w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Oferta

Inwestorzy publiczni

 Wartość inwestycji publicznych jest tak duża, że nawet 1-2% uzyskanych oszczędności może przełożyć się na olbrzymie pieniądze w skali całego kraju. Stąd tak szybki rozwój BIM w inwestycjach publicznych...

Czytaj więcej

Inwestorzy prywatni

 Najważniejsze w BIM jest przełamanie pewnych barier związanych z dotychczasowym sposobem realizacji inwestycji: konieczne jest zaakceptowanie, że projekt będzie droższy. Dlaczego?

Czytaj więcej

Biura projektów

 Od projektantów zależy czy inwestycja będzie faktycznie mogła być zrealizowana zgodnie z BIM. Bo bez dobrego modelu 3D nie ma BIM. Dlatego bardzo ważne jest zrozumienie całego procesu inwestycyjnego (a nie tylko fazy projektowej).

Czytaj więcej

Wykonawcy

 Firmy wykonawcze najbardziej boją się BIM. Dlaczego? Obawiają się transparentności procesu budowy, większych możliwości kontroli przez inwestora lub projektanta. Obawy wynikają z niezrozumienia metodologii pracy opartej na BIM.

Czytaj więcej

 Inwestycje publiczne, to najważniejszy element wpływający na kondycję przemysłu budowlanego. Dlatego od lat rządy wielu krajów w mniejszym lub w większym stopniu wprowadzały regulacje mające poprawić efektywność inwestycji publicznych. Wartość tych inwestycji jest tak duża, że nawet 1-2% uzyskanych oszczędności przekłada się na olbrzymie pieniądze w skali całego kraju. Najlepszym przykładem takich działań może być Wielka Brytania.

  Prawdziwą historię BIM w tym kraju rozpoczął inwestor publiczny a dokładnie Ministerstwo Sprawiedliwości, które postanowiło zrealizować jedną ze swoich inwestycji zgodnie z metodologią BIM.
  Uzyskane wyniki (redukcja kosztów, terminowość) były tak spektakularne, w porównaniu z innymi inwestycjami realizowanymi w sposób tradycyjny, że spojrzano na BIM jako narzędzie, które może zmienić oblicze gospodarki. Stąd tak szybki rozwój BIM w inwestycjach publicznych w Wielkiej Brytanii. Obecnie większość krajów Europy rozpoczęła proces wprowadzania BIM.

  W 2017 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło decyzję o uruchomieniu projektów pilotażowych BIM realizowanych m.in. przez GDDKiA oraz PKP PLK. 30 listopada 2017 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z fundacją Europejskie Centrum Certyfikacji BIM dotyczącą wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu pilotażowego projektu z zastosowaniem technologii BIM dla zaprojektowania i budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28.

  W Polsce, inwestycje publiczne podlegają przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizując inwestycję publiczną zgodnie z wymogami BIM, należy odpowiednio zdefiniować i opisać wymagania dotyczące BIM, tak aby zarówno procedury przetargowe jak i sam proces realizacji były zgodne z obowiązującym w naszym kraju przepisami.

 • ?
  Co mogę zyskać realizując inwestycję w metodologii BIM?
 • ?
  Ile to kosztuje?
 • ?
  Jak nie przekroczyć budżetu?
 • ?
  Jakie niebezpieczeństwa mogą się pojawić?
 • ?
  Czego konkretnie wymagać od uczestników procesu?
 • ?
  Jak zweryfikować ich wiedzę i kompetencje w zakresie BIM?
 • ?
  Jakie zapisy stosować w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i innych dokumentach związanych z przetargiem i inwestycją?
 • ?
  Kto i za co będzie odpowiadał podczas realizacji inwestycji w metodologii BIM?
 • ?
  Jakie narzędzia będą potrzebne?
 • ?
  Jak powinien wyglądać sam proces inwestycyjny?
 • ?
  O co pytać, jak egzekwować?
 • ?
  Jakie dokumenty i kto powinien przygotować?
Staramy się odpowiedzieć na te pytania, a jednocześnie pomagamy przygotować sam proces inwestycyjny tak aby był zgodny z UPZP i z BIM.

 Jeżeli czytasz ten tekst, to oznacza, że rozważasz realizację swojej inwestycji przy wykorzystaniu metodologii BIM, lecz na pewno zadajesz sobie trzy podstawowe pytania:

jak to zrobić?
ile to będzie kosztowało?
jakie przyniesie zyski?

  Najważniejsze w BIM jest przełamanie pewnych barier związanych z dotychczasowym sposobem realizacji inwestycji: konieczne jest zaakceptowanie, że projekt będzie droższy. Dlaczego? Bo projektant musi przygotować projekt, który pozwoli na zasymulowanie procesu budowy w komputerze, co pozwoli przewidzieć wszelkie zagrożenia, skorygować błędy i zoptymalizować proces, zanim zostanie wbita w ziemię przysłowiowa pierwsza łopata.

  Dużo taniej jest to zrobić w modelu komputerowym niż na budowie. Statystycznie, w budownictwie kubaturowym straty powstałe w wyniku poprawiania na budowie błędów projektowych kosztują inwestora 4% wartości inwestycji. Model cyfrowy zrealizowany zgodnie z BIM pozwala zredukować te straty o ponad 95%. A to dopiero początek oszczędności. Dlatego warto zapłacić za dobry projekt zgodny z BIM.
 Należy tylko pamiętać, że dobry projekt zgodny z BIM to nie tylko model 3D. W typowym projekcie infrastrukturalnym, realizowanym zgodnie z BIM, tylko niecałe 20% dokumentacji/informacji przekazanej inwestorowi to model 3D i powiązane z nim rysunki 2D.

W BIM bardzo ważna jest ciągła współpraca inwestora, projektanta i wykonawcy. Gra się w „otwarte karty” i szuka wspólnie rozwiązań optymalnych ze względu na koszty, termimowość czy jakość. Proces inwestycyjny staje się bardziej transparentny. Łatwo można zlokalizować wszelkie nieprawidłowości procesu, zmiany kosztów, czy harmonogramu. I mimo, że wydaje się to dziwne, taka transparentność jest opłacalna dla wszystkich: inwestora, projektanta i wykonawcy.

  Jeżeli zaakceptujesz te zmiany, to BIM pomoże Ci zrealizować Twoją inwestycję taniej i da Ci nieznane dotychczas możliwości wygrywania z konkurencją, która nie korzysta z potencjału BIM.

 • ?
  Jak wystartować z BIM?
 • ?
  Jak wybrać projektantów i wykonawców?
 • ?
  Skąd pewność, że będą pracowali zgodnie z BIM?
 • ?
  Gdzie i ile zaoszczedzę na etapie budowy?
 • ?
  Jak BIM wpłynie na koszty eksploatacji obiektu?
 • ?
  Jak mogę wykorzystać cyfrowy model mojego obiektu dla zwiększenia zysków?
 • ?
  No i ile to kosztuje?
Odpowiadamy na te pytania i pomagamy przygotować i prowadzić inwestycję zgodnie z BIM.

 Od projektantów zależy czy inwestycja będzie faktycznie mogła być zrealizowana zgodnie z BIM. Bo bez dobrego modelu 3D nie ma BIM. Dlatego bardzo ważne jest zrozumienie całego procesu inwestycyjnego (a nie tylko fazy projektowej) przez projektantów. Często spotykamy się ze stwierdzeniem: „kupiliśmy specjalne oprogramowanie i projektujemy w 3D, czyli mamy BIM”. Nic bardziej mylnego. Projektowanie w 3D to jeszcze nie BIM, chociaż model 3D jest częścią BIM.

 Ważne jest co ten model zawiera i do czego może być użyty. Niestety często sprzedawcy oprogramowania przekonują, że zakup ich programu i odbycie szkolenia z jego obsługi jest tożsame z wdrożeniem BIM w pracowni projektowej.

 To tak jakby myśleć, że zakup skrzypiec i wieloletnia nauka gry, pozwolą nam zagrać samodzielnie IX Symfonię. Ale do IX Symfonii potrzebne jest wiele instrumentów, wielu dobrych muzyków i dyrygent. Potrzebna jest orkiestra, czyli Zespół grający wspólnie wg określonych reguł i zgodnie z partyturą.

  Bardzo często pracownie projektowe posiadają już odpowiednie programy i systemy, tylko nie potrafią ich wykorzystać dla potrzeb BIM.

  Efektywny BIM w pracowni projektowej wymusza zmiany w procesie projektowym oraz w sposobie pracy projektantów różnych branż. Dobre zdefiniowanie tego procesu, sposobu pracy zespołu i poszczególnych pracowników oraz dobór odpowiednich narzędzi, jest kluczem do sukcesu.

  Sukcesu, który można wykorzystać nie tylko na rynku polskim. Polscy projektanci i polskie pracownie projektowe pracujące w metodologii BIM są cenionym partnerem firm brytyjskich, dla których BIM staje się codziennością. Często otrzymujemy prośby o wskazanie polskich pracowni projektowych posiadających doświadczenie BIMowskie w różnych branżach.

Jeżeli chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z BIM,
albo już ją rozpocząłeś ale nie jesteś zadowolony
z efektów, skontaktuj się z nami.

 Firmy wykonawcze najbardziej boją się BIM. Dlaczego? Obawiają się transparentności procesu budowy, większych możliwości kontroli przez inwestora lub projektanta. Obawy wynikają z niezrozumienia metodologii pracy opartej na BIM.

  BIM pozwala na całkowitą zmianę relacji na linii wykonawca-inwestor czy wykonawca-projektant. Wymusza niejako współpracę i współodpowiedzialność za rezultat wspólnej pracy jakim będzie zakończona inwestycja. Dlaczego mimo obaw, wiele firm wykonawczych decyduje się na wdrożenie BIM? Bo mogą tylko zyskać. Dzieki BIM zajmują się budową a nie poprawianiem „w boju” błędów projektowych czy logistycznych. Proces budowy staje się dużo bardziej przewidywalny: łatwiej i dokładniej można go zaplanować.

  Korzystając z dokumentacji zgodnej z BIM, można budować szybciej i efektywniej, mając większą kontrolę nad wszystkimi aspektami procesu budowy. I co ważne, obiekt zbudowany zgodnie z BIM ma dla inwestora większą wartość, więc BIM staje się kartą przetargową w walce z konkurencją.

 • ?
  Jak przygotować firmę do realizacji obiektów w metodologii BIM?
 • ?
  Jakie czyhają niebezpieczeństwa?
 • ?
  Jakie będą koszty?
 • ?
  Czy to będzie opłacalne?
Jeżeli poszukujesz odpowiedzi na te pytania,
albo potrzebujesz pomocy w realizacji inwestycji
zgodnie z BIM, skontaktuj się z nami.

Słownik BIM

Słowo tygodnia:

Wyszukaj słowo:

Kontakt


Email:
biuro@bimind.pl


Telefon:
601 440 771